WSTĘP        O FIRMIE        REALIZACJE        GALERIA       OFERTA/ZAMÓWIENIE        LINKI        KONTAKT  
 


Parę słów o wła¶cicielu i firmie.

Wła¶cicielem firmy jest Robert Kaczmarski długoletni pracownik etatowy Telewizji Wrocław pracuj±cy na stanowisku mistrza o¶wietlenia wydziału Transmisji i Reportażu.

Praca w TV pozwoliła mi zapoznać sie z najnowszymi technikami o¶wietlenia TV i filmowego oraz dała możliwo¶ć współpracy z operatorami i realizatorami licz±cymi sie na tym rynku.

W 1991 roku założyłem firme EL-TECH i zacz±łem działać na własn± ręke zajmuj±c się systemami o¶wietleniowymi.

W 1999 r. powstała spółka SCAN, która przejęła na siebie o¶wietlenie sceniczno-estradowe, dało nam to możliwo¶ć zdobycia nowych do¶wiadczeń w tej dziedzinie.

Po siedmiu latach działalno¶ci postanowiłem zmienić profil działalno¶ci i skupić sie na o¶wietleniu filmowym, co zaowocowało likwidacj± spółki i rozbudow± sprzętow± firmy EL-TECH z docelow± zmian± nazwy na eRKa Film i to by było na tyle je¶li chodzi o historie powstania firmy.

Pragne jedynie dodać że do¶wiadczenie zdobyte przez 25 lat pracy dla filmu i TV pozwala mi oferować swoje usługi z przekonaniem, że umieszczone
w tytule strony słowa Profesjonalne o¶wietlenie Filmowe i Telewizyjne nie s± bynajmniej gołosłowne i pozbawione podstaw. 
      wersja do wydruku |  poprzednia strona |  do góry strony | info@erkafilm.pl                                                                                                                                     design by Krzysztof Koziński