Softbox-Chimera do reflektora RED HED 800 W


OPIS :

Chimera z wymiennymi ekranami dyfuzyjnymi do reflektora Cosmolight 800 W

Ilosc dostępnych : 4 szt.

Cena : 50 zł