Pomiary elektryczne przyłączy energetycznych


OPIS :

Pomiary elektryczne prowizorycznych przyłączy energetycznych.Wymagane przez energetyke.

Ilosc dostępnych : -1 pom.

Cena : 150 zł